You are here

HUKUK Carl Kühne KG (GmbH & Co.)

HUKUK

Carl Kühne KG (GmbH & Co.)

Bu internet sitesinin içeriğinin

sahibi ve sorumlusu

Carl Kühne KG (GmbH & Co.)
Kühnehöfe 11
22761 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40  85 305-0
Faks: +49 (0) 40  85 305-235
E-posta: info@kuehne.de

Ticaret Sicili: Hamburg Yerel Mahkemesi, HRA 47618

KDV Kimlik No.: DE 118 189 755
Yetkili Temsilci: Stefan Leitz (CEO)